Villámvédelmi felülvizsgálat, villámvédelmi rendszer kiépítés és javítás

A DND Telecom Center Kft. vállalja villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzését valamint villámvédelmi rendszer kiépítését és javítását. Az alábbi blogbejegyzésünkben ügyfeleinknek kívánunk egy rövid ismertetőt nyújtani a villámvédelmi felülvizsgálat tárgykörben. 

Ki végezhet villámvédelmi felülvizsgálatot?

Villámvédelmi felülvizsgálatot villámvédelmi felülvizsgáló OKJ-s szakképesítéssel bíró személy végezhet, aki előképzettséges szerint villanyszerelő vagy középfokú erősáramú végzettséggel rendelkezik.

Mi a villámvédelmi felülvizsgálat célja?

Villámvédelmi felülvizsgálat során a villámvédelmi tervező mérnök által tervezett és kivitelezésre került villámvédelmi rendszert vizsgáljuk felül, hogy annak állapota és kivitelezése megfelel-e a villámvédelmi tervnek. 

Milyen dokumentumok szükségesek a megrendelőtől?

Első körben szükséges a villámvédelmi tervdokumentáció megléte, hiszen ez alapján lehet a felülvizsgálatot elvégezni. Amennyiben az ügyfél részére nem áll rendelkezésre villámvédelmi dokumentáció, úgy azt (újra) meg kell terveztetni. 

Következő lépésként a megrendelő részéről nyilatkozat szükséges, hogy az ingatlanon van-e robbanásveszélyes terület, és ha van akkor melyek azok. Robbanásveszélyes területre speciális szabályok vonatkoznak, amelyen külön szakképzettséggel és mérőeszközzel lehet munkát végezni. 

Ezt követően a megrendelővel közösen meghatározzuk a helyszíni vizsgálat időpontját, amely idő alatt az ügyfél kísérőt és bejutást biztosít a helyszínekre. 

Megrendelés során az ügyfélnek meg kell adnia, hogy az adott helyrajzi számon lévő telken mely épületegységek villámvédelmi felülvizsgálatát rendeli meg. Itt érdemes megjegyezni, hogy a korábbi villámvédelmi jegyzőkönyv vagy a villámvédelmi terv az adott helyrajzi számon lévő épületeknek eltérő villámvédelmi besorolást adhat. A villámvédelmi besorolásra példa az alábbi jelzet: V4c-L3a-F1/r-B3 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a 2018 után épült épületekben kötelezően, míg a 2018 előtt épült épületekben önkéntes alapon túlfeszültségvédelmi eszköz (patron) kiépítése szükséges. Mivel a villámvédelmi felülvizsgálat része ennek ellenőrzése, így a megrendelőnek célszerű arról nyilatkoznia, hogy van-e ilyen eszköz az épületben.

A nem megfelelően kialakított villámvédelem akár katasztrófát is okozhat

Milyen időközönként szükséges a felülvizsgálat?

Ez a villámvédelmi tervben vagy a korábbi jegyzőkönyvben kerül meghatározásra, amely lehet 3, 6, 9 év az épület tűzveszélyességi besorolásától függően. Annak érdekében, hogy a szabványossági folytonosság fennálljon, célszerű a vizsgálatot még az érvényességi időszak alatt elvégezni. 

Mit tartalmaz maga a villámvédelmi felülvizsgálat?

A villámvédelmi felülvizsgálat egyrészt szemrevételezés (fizikai, mechanikai állapota a tartóknak, stb.) útján, másrészt mérőműszeres állapotfelvétel útján történik. A villámvédelmi terv megléte itt is visszaköszön, mivel a benne szereplő adatok kerülnek összehasonlítva a mért eredményekkel. 

A szemrevételezés és méréses állapotfelmérést követően egy jegyzőkönyv készül (ez már irodai munka) egy kiértékeléssel, amely tartalmazni fogja, hogy hol és milyen mérések voltak illetve azok eredményét, az eredmények kiértékelését, esetleges hibalistát. A hibalista alapján a szabványra való hivatkozással a villámvédelmi felülvizsgáló javaslatot fogalmaz meg a nem megfelelőség javítására, amelyhez határidőt rendel. Ez lehet egy fix dátum (pl.: a következő villámszezon elejéig: április 1.) vagy a következő felújításnál elvégzendő vagy azonnali intézkedést igénylő feladat. 

A villámvédelmi jegyzőkönyvbe belekerül a következő esedékes felülvizsgálat időpontja.

Intézkedést igénylő feladat esetén az ügyfél saját hatáskörben kihív egy szakembert aki kijavítja a villámvédelmi rendszerben lévő problémát majd ez a szakember egy igazolást/nyilatkozatot ad az elvégzett munkáról. (Pl.: A javítást a felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján elvégezte…). A megrendelő ezzel a lépéssel zárja felelősségi körét és összességében ezzel tudja a későbbiekben bizonyítani, hogy a tőle telhető feladatokat megtette. 

Ki ellenőrzi a villámvédelem illetve a villámvédelmi felülvizsgálat meglétét?

A villámvédelmi felülvizsgálatot az Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő. A villámvédelmi felülvizsgálat megtörténtének ellenőrzését az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltség végzi.

Milyen szabvány alapján történik a felülvizsgálat?

A villámvédelmi rendszert az építésük idején érvényes szabványok szerint szükséges felülvizsgálni. Ez alapján 2 fajta felülvizsgálatot különböztetünk meg:

  • Nem norma szerinti felülvizsgálat: MSZ 274 (visszavont) szabvány alapján, amely nem norma szerint kivitelezett villámvédelmi rendszerekre vonatkozik. Ezek jellemzően 2009 előtt tervezett és kivitelezett villámvédelmi rendszerekre vonatkozik. Ezeket felújítás során szükséges majd újratervezni a lenti, új szabvány szerint.
  • Norma szerinti felülvizsgálat: MSZ EN 62305 szabvány alapján, amely 2009 után épületek illetve az arra épített villámvédelmi rendszerekre vonatkozik, vagy azokra a régebbi (2009 előtti) rendszerekre amelyeken módosítások lettek végrehajtva.

A villámvédelem témakörénél célszerű megjegyezni, hogy új antenna telepítésnél a megrendelőnek célszerű kikérni egy villámvédelmi tervező mérnök szakvéleményét, hogy a felszerelésre kerülő antennának ki kell-e építeni villámvédelmet. Cégünk, mint kivitelező, az antenna telepítést a megrendelő igénye szerint végzi el, azonban a megrendelő felelőssége, hogy a tulajdonába eső ingatlanokon a megfelelő villámvédelemről gondoskodjon. 

Összegezve a fentieket, cégünk vállalja villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzését valamint villámvédelmi rendszer kiépítését és javítását. Amennyiben ilyen jellegű igény felmerül, úgy készséggel állunk rendelkezésére!

Az antennatornyokon jól láthatóak az elhelyezett villámfelfogó csúcsok.

« Swann 8580 NVR rögzítő és 4K biztonsági és megfigyelő kamera – Hajórádió felhasználói ismeretek »

Szerző:
DND Telecom Center Kft.
Dátum:
2019. április 9. kedd 14:25
Kategória:
Antenna
Címkék:
, , ,