Figyelmeztető jelzés

további kategóriái

Figyelmeztető jelzés alatt borostyán sárga színű fényjelzést értünk. Más színű fényjelzést ebben a kategóriában (tiszta fehér, zöld, lila) a jogszabály nem ismer. A figyelmeztető jelzésnek nem része a hangjelzés, az csak fényjelzésből áll. A sárgán villogó fényjelzést használó járművet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni.


Gépjárműre szerelhető sárga figyelmeztető jelzések tekintetében SoundOff Signal, Code3, Premier Hazard, Sirena és Strobos márkájú termékeket forgalmazunk. A sárga villogók elérhetők különböző méretű fényhidak formájában. Sárga kiegészítő fényjelzéseket jellemzően hűtőrácsba, ajtóba, visszapillantóba vagy szélvédő mögé rögzítünk. A sárga mobil lámpák akár fix, befúrható rögzítéssel vagy mágnestalpas kivitelben érhetők el. A korábbi technológiák, a halogén és xenon izzókat most már szinte kivétel nélkül felváltotta a LED-es technológia amely rendkívül megbízható, hosszú élettartamot és alacsony fogyasztást garantál. Termékeink R65-ös fénytechnikai paramétereknek való megfelelősséggel és R10 EMC megfelelősséggel bírnak. Termékeink szinte mindegyikéhez talál kiegészítő, extra szolgáltatást, úgy mint az eszközök gépjárműve történő telepítése, szerviz vagy karbantartás.

Sárga villogó használata

Sárga villogót a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 2 felhasználói csoportot különböztet meg. Az első csoport, akik a rendelet erejénél fogva jogosultak figyelmeztető jelzést használni, a második pedig akinek ezt külön hatóságilag engedélyeztetni szükséges.

A hatóságnak joga van visszavonni a sárga lámpára vonatkozó engedélyt, ha változás történt a jármű jogosító körülményeiben, a jogosultságra okot adó tényekben, vagy az üzembentartó személyében. Amennyiben az üzembentartó nem a jogszabályoknak megfelelően használja a sárga lámpát, úgy a rendőrkapitányság kötelezi az üzembentartót a készülék leszerelésére.

Hatósági engedély nélkül használhatnak sárga villogót az alábbi tevékenységet végzők

Az ilyen főtevékenységet végző cégek a cégkivonat megfelelő részének bemutatásával kérelmezhetik a borostyánsárga villogó bejegyzését a Kormányablakok gépjármű-ügyintézőinél.

 • az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására szolgáló járműre,
 • a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyűjtött hulladék szállítását végző járműre,
 • a jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járműre, és járműszerelvényre,
 • a külön jogszabályban meghatározott mezőgazdasági erőgépekre
 • a radioaktív anyagot hatósági engedély birtokában szállító járműre, ha annak használatát az engedélyben előírták
 • a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet a rakománya miatt meghaladó járműre, amennyiben annak használatát az útvonalengedély előírja,
 • a közlekedési hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatát végző járművére
 • a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet esetenként kísérő járműre,
 • a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és mezőgazdasági vontatmányból álló járműszerelvényre
 • a polgárőri szolgálat ellátása során használt járműre
 • a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádiómegfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység ellátására rendszeresített járművére
 • a Rendőrség meghatározott feladatai ellátásához rendszeresített járművére, amennyiben a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra
 • a nemzetközi közúti árufuvarozást végző vállalkozás által üzemben tartott, N3 járműkategóriába tartozó tehergépkocsira és vontatóra
 • a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és kivizsgálási tevékenysége ellátására rendszeresített járművére
 • a gyorsforgalmi út kezelőjének meghatározott járművére, ha a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra
 • a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti tevékenységet végző gépjárműveire
 • a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kormányzati logisztikai feladatokat ellátó gépjárműveire.

Külön hatósági engedély megkérésével használhatják a sárga villogót az alábbi tevékenységet végzők

 • a radioaktív anyagot szállító vagy a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő
 • az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző,
 • a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazása során rendszeresen használt
 • a pénz- és értékszállítást - személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett - rendszeresen végző
 • a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott biztonsági okmányok szállítását szerződés alapján végző szervezet által üzemeltetett, biztonsági okmányok szállítását rendszeresen végző járműre adható, ha a jármű üzemeltetési célja azt indokolja.

A figyelmeztető jelzés összetevői

 • fényhíd: Halogén vagy LED technológiás, fixen befúrt vagy mágneses rögzítésű.
 • tetővillogó: Jellemzően fixen bekötött vagy szivargyújtóról üzemeltethető sárga tetővillogó.
 • kiegészítő sárga lámpa: A gépjármű méretétől függően a figyelmeztető jelzés láthatósága miatt kiegészítő borostyánsárga villogó használatára lehet szükség a motorhűtő rácsba, ajtóba szerelve.
 • vezérlő egység: A sárga lámpák ki/be kapcsolására szolgáló szimpla kapcsoló, ritkábban vezérlő amelyen például a sárga fényhíd villogás ütemét, irányát tudjuk változtatni.


A sárga lámpák felszerelését tekintve garantálni kell, hogy a villogók a gépjármű minden oldaláról megfelelően láthatóak legyenek, valamint elhelyezésre kerüljön egy fényhíd vagy egy tetővillogó a jármű legmagasabb pontján.