Hangjelzés

további kategóriái

A járművek megkülönböztető jelzései fény-és hangjelzésekkel együttesen van ellátva. A megkülönböztető jelzés szerves részét a hangjelzés képezi, ennek köszönhetően hívja fel a járművek, valamint a gyalogosok figyelmét jelenlétükre. A sziréna lehetővé teszi hangjelzéssel ellátott autó mihamarabbi észlelését, ezzel segítve a közlekedést. Célja megvédeni az emberi életet, a testi épséget és egészséget, a vagyoni javakat, a környezetet veszélyeztető fenyegetések elhárítása, és a nemzeti szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, mint például honvédelem, kármentés, közbiztonság, illetve az államérdekekből ellátandó feladatok elsőbbségi végrehajtása.

A megkülönböztető hangjelzéssel szembeni követelmények

A szolgálatot teljesítő személyek biztonságáért figyelmet felhívó hangjelzésekhez megfelelő hangerő és hangnyomás szükséges. A megkülönböztető jelzés hangjelzés berendezéssel szolgál, mely hangmagassága változó, a gépjármű előtt 7m távolságban mérve hangonként 103 dB(A) es 120dB(A) közti hangnyomásszintű hangjelzést ad. További részletes hangtani követelményeket, vizsgálat és minősítését szabályozó feltételeit az MSZ 07-4009:1982 szabvány határozza meg.

A hangjelzés összetevői

A hangjelzés elengedhetetlen összetevői a hangszóró és a hangjelzést vezérlő, tűzoltóautók esetében pedig a légkürt is. A megkülönböztető jelzést használó járművekben a hangjelzést és fényjelzést a legtöbb esetben egy sziréna vezérlőről lehet irányítani, így gyorsan és hatékonyan lehet vezérelni.

Kik használhatnak sziréna hangjelzést?

A megkülönböztető jelzést használó szervezeteket, ezzel együtt a megkülönböztető hangjelzést használó szervezeteket, a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet szabályozza részletesen. Az alábbiakban néhány példával szolgálunk:

 • Az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást végző gépjárműveinek gyors és akadálymentes haladását a sziréna segíti elő életmentés esetén.
 • Az önkormányzati tűzoltóság és a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság riasztásánál a lehető leggyorsabb kiérkezése tűzoltási és tűzbiztonsági tevékenysége ellátása esetén nélkülözhetetlen a sziréna szerepe.
 • A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság katasztrófaveszély esetén, illetve katasztrófahelyzetben mihamarabbi intézkedése érdekében a hangszóró használata fontos szereppel bír.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendészeti munkafeladatain belül a közvetlen helyszíni beavatkozása.
 • A büntetés-végrehajtási szervek és az Országos rendőrkapitányság felel a fogvatartottak biztonságos és akadálymentes szállítása, kísérése és felvezetése érdekében.
 • A Terrorelhárító szervek felderítési és objektumvédelmi tevékenység végzésére szolgál a sziréna.
 • A Bányamentő szolgálatok biztonságos és akadálymentes elvégzését biztosítja.
 • A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közérdekű feladatok ellátása érdekében szükséges.
 • A Magyar Honvédség speciális tűzszerész feladatot ellátó szervezeti egysége részének a hangszóró elengedhetetlen kellék a riasztás mihamarabbi kiérkezéséhez.
 • A Gyorsforgalmi út kezelője biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele érdekében.
 • A Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szolgálati ágai közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített, valamint azonnali helyszíni rendőri intézkedést igénylő feladatok végrehajtása céljából sziréna szükséges.