FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a DND Telecom Center Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: DND Kft.) által üzemeltetett www.dnd.hu weboldalán (továbbiakban: ”Weboldal”). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: ”Felhasználási Feltételek”). A Weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

Az oldal üzemeltetője

Név: DND Telecom Center Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.

Székhely: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök u. 1.

Telefonszám: +36-1-459-8050

Fax szám: +36-1-210-1757

Képviseli: Csányi Sándor ügyvezető igazgató

Adószám: 12275085-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-661564

Web: https://www.dnd.hu

E-mail cím: dndATdndDOThu

Facebook: https://www.facebook.com/DNDTelecomCenter/

YouTube: https://www.youtube.com/user/DNDTelecomCenter/

Adatvédelmi kapcsolattartó: Csányi Sándor cégvezető, e-mail: dndATdndDOThu

A weboldal tartalma, használata

A Weboldalon keresztül az Üzemeltető lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételére, így különösen a webáruházban történő vásárlásra, hírlevélre feliratkozásra, termékfigyelésre.


A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.


Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

Regisztráció a Weboldalra

A Weboldalon egyes funkciókat és szolgáltatásokat (pl. webáruházban történő vásárlás, termékfigyelés) a Felhasználó kizárólag akkor veheti igénybe, ha a Weboldalra regisztrál.


A regisztráció során a következő adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

• teljes név*
• e-mail cím*
• jelszó*
• hírlevél feliratkozás


A Felhasználó kizárólag a saját vagy az általa képviselt cég adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a Vásárlási Feltételeket, illetve az Adatkezelési tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételek, a Vásárlási Feltételek, valamint az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.


A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Üzemeltető kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Weboldal tartalmáért való felelősség

Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.


Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltető javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.


A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a DND Kft. statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket semmilyen olyan más adathoz nem kötjük, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Kivételt képez ez alól az a felhasználó, aki a weboldallal való interakció során megadja személyes adatait. Amennyiben a sütiket (cookie) nem engedélyezi a felhasználó, az elemzések végzése nem lehetséges.


A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden Felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja.

Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az egyes termékekhez elérhető képek és ábrák kizárólag illusztrációk, amelyen olyan termék vagy tartozék is feltüntetésre kerülhet, amelyek különállóan rendelhetők és nem része az adott termék típusnak vagy cikkszámnak. Az adott termék / cikkszám tulajdonságairól valamint esetleges alaptartozékairól a szöveges leírásban tájékozódhat. Az illusztrációtól a tényleges termék méretében, arányában, színében, stb. eltérhet. 

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A weboldal tartalmának szerzői joga a DND Kft-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás (jogtulajdonos) van feltüntetve.


A weboldalon található képeket, fotókat, grafikai elemeket, piktogramokat, térképeket, grafikonokat, szöveges tartalmakat, programokat, számítógépes alkalmazásokat, eljárásokat, dokumentációkat, adatszerkezeteket, egyéb adatokat hazai és nemzetközi szerzői jogok védik. A weboldal tartalmát a weboldalra látogatók letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, valamint kizárólag saját felhasználásra, személyes célra felhasználhatják. A weboldal bármely tartalmának nem saját célú felhasználása esetén a pontos adatforrás megjelenítése mellett a DND Kft. (illetve a megadott más jogtulajdonos) előzetes írásbeli engedélye szükséges.


A közérdekű adatok kivételével tilos a DND Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal bármely részét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva értékesíteni, azok felhasználásával anyagi, erkölcsi, illetve egyéb, anyagiakban nem mérhető bármely jellegű profitot eredményezni.


A közérdekű adatok kivételével tilos a DND Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát, többszörözve terjeszteni, adatbázisban tárolni, technikai művelet segítségével bármely részét nyilvánosságra hozni, illetőleg akár változatlan formában újraközvetíteni.


Az „DND” elnevezés Adatkezelő tulajdonát képezik, ezért felhasználásuk írásbeli engedélyhez kötött.


Tilos a weboldal tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.


A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a weboldal tartalmától eltérő célra.


A weboldal nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést és kizárólag a köz- és a nonprofit szféra információival foglalkozik.


A szerzői jogokat sértő cselekmények az elkövető polgári, illetve büntetőjogi felelősségének megállapítását vonják maguk után.


A Weboldalon közzétett anyagok nem kereskedelmi célokra történő letöltése, reprodukciója és továbbküldése nem minősül jogellenes felhasználásnak. Nincs szükség előzetes engedélyre az idézéshez, azonban ennek feltétele, hogy ilyen esetben forrásmegjelölésre és/vagy link elhelyezésére kerüljön sor az idézett tartalom mellett közvetlenül. Az idézésnek meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a szerzői jogról szóló1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tárgyban irányadó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezésével) a weboldal megfelelő oldalára. Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye szükséges. A weboldalon található, hírügynökségi forrásokon alapuló cikkek közlése tilos.

Linkek elhelyezése

Üzemeltető megköszöni, ha a Felhasználó más weboldalakon a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azonban azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

• A Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges.
• A Linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Üzemeltetőről és a Linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Üzemeltetőről, valamint az általa forgalmazott termékekről.
• A Linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt vagy harmadik személy jogait sértő tartalmat továbbá politikai-, vallási-, erotikus témájú tartalmat, vagy amely tartalmában nem összeegyeztethető az alkotmányos jogrenddel, illetve a jogtulajdonos jogos érdekeivel.


A Link elhelyezésére vonatkozó szabályok megsértése esetén Üzemeltető kifogást emel, és annak haladéktalan megszüntetését és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését kezdeményezi.

Kapcsolódó honlapok

Üzemeltető a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

Vegyes rendelkezések

A Weboldalon egyes kifejezések, szavak és ábrás védjegyek - különböző országokban - jogi oltalom alatt álnak.


A Weboldalon letölthető programok, szoftver(ek) használatából eredő közvetlen vagy közvetett úton létrejött károkért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.


Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.


A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.


A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Weboldal egyes részei Google reCAPTCHA technológiát használ a spam robotok megfékezése érdekében. Az ezzel kapcsolatos Google Általános Szerződési Feltételeket az alábbi linken találja.