FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a DND Telecom Center Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: DND Kft.) által üzemeltetett www.dnd.hu weboldalán (továbbiakban: ”Weboldal”). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: ”Felhasználási Feltételek”). A Weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

Az oldal üzemeltetője

Név: DND Telecom Center Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.

Székhely: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök u. 1.

Telefonszám: +36-1-459-8050

Fax szám: +36-1-210-1757

Képviseli: Csányi Sándor cégvezető

Adószám: 12275085-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-661564

Web: https://www.dnd.hu

E-mail cím: dndATdndDOThu

Facebook: https://www.facebook.com/DNDTelecomCenter/

YouTube: https://www.youtube.com/user/DNDTelecomCenter/

Adatvédelmi kapcsolattartó: Csányi Sándor cégvezető, e-mail: dndATdndDOThu

A weboldal tartalma, használata

A Weboldalon keresztül az Üzemeltető lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételére, így különösen a webáruházban történő vásárlásra, hírlevélre feliratkozásra, termékfigyelésre.


A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.


Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

Regisztráció a Weboldalra

A Weboldalon egyes funkciókat és szolgáltatásokat (pl. webáruházban történő vásárlás, termékfigyelés) a Felhasználó kizárólag akkor veheti igénybe, ha a Weboldalra regisztrál.


A regisztráció során a következő adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

• teljes név*
• e-mail cím*
• jelszó*
• hírlevél feliratkozás


A Felhasználó kizárólag a saját vagy az általa képviselt cég adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a Vásárlási Feltételeket, illetve az Adatkezelési tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételek, a Vásárlási Feltételek, valamint az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.


A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Üzemeltető kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Weboldal tartalmáért való felelősség

Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.


Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltető javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.


A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a DND Kft. statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket semmilyen olyan más adathoz nem kötjük, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Kivételt képez ez alól az a felhasználó, aki bejelentkezést követően használja az oldalt. A bejelentkezett felhasználók adatai összekapcsolhatók az felhasználói fiókban (account)-ban önkéntesen megadott adatokkal. A felhasználói fiók (account adatai) bármikor szabadon változtathatók a felhasználó által. Amennyiben a sütiket (cookie) nem engedélyezi a felhasználó, az elemzések végzése nem lehetséges.


A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden Felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja.

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A weboldal tartalmának szerzői joga a DND Kft-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás (jogtulajdonos) van feltüntetve.


A weboldalon található képeket, fotókat, grafikai elemeket, piktogramokat, térképeket, grafikonokat, szöveges tartalmakat, programokat, számítógépes alkalmazásokat, eljárásokat, dokumentációkat, adatszerkezeteket, egyéb adatokat hazai és nemzetközi szerzői jogok védik. A weboldal tartalmát a weboldalra látogatók letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, valamint kizárólag saját felhasználásra, személyes célra felhasználhatják. A weboldal bármely tartalmának nem saját célú felhasználása esetén a pontos adatforrás megjelenítése mellett a DND Kft. (illetve a megadott más jogtulajdonos) előzetes írásbeli engedélye szükséges.


A közérdekű adatok kivételével tilos a DND Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal bármely részét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva értékesíteni, azok felhasználásával anyagi, erkölcsi, illetve egyéb, anyagiakban nem mérhető bármely jellegű profitot eredményezni.


A közérdekű adatok kivételével tilos a DND Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát, többszörözve terjeszteni, adatbázisban tárolni, technikai művelet segítségével bármely részét nyilvánosságra hozni, illetőleg akár változatlan formában újraközvetíteni.


Az „DND” elnevezés Adatkezelő tulajdonát képezik, ezért felhasználásuk írásbeli engedélyhez kötött.


Tilos a weboldal tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.


A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a weboldal tartalmától eltérő célra.


A weboldal nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést és kizárólag a köz- és a nonprofit szféra információival foglalkozik.


A szerzői jogokat sértő cselekmények az elkövető polgári, illetve büntetőjogi felelősségének megállapítását vonják maguk után.


A Weboldalon közzétett anyagok nem kereskedelmi célokra történő letöltése, reprodukciója és továbbküldése nem minősül jogellenes felhasználásnak. Nincs szükség előzetes engedélyre az idézéshez, azonban ennek feltétele, hogy ilyen esetben forrásmegjelölésre és/vagy link elhelyezésére kerüljön sor az idézett tartalom mellett közvetlenül. Az idézésnek meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a szerzői jogról szóló1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tárgyban irányadó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezésével) a weboldal megfelelő oldalára. Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye szükséges. A weboldalon található, hírügynökségi forrásokon alapuló cikkek közlése tilos.

Linkek elhelyezése

Üzemeltető megköszöni, ha a Felhasználó más weboldalakon a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azonban azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

• A Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges.
• A Linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Üzemeltetőről és a Linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Üzemeltetőről, valamint az általa forgalmazott termékekről.
• A Linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt vagy harmadik személy jogait sértő tartalmat továbbá politikai-, vallási-, erotikus témájú tartalmat, vagy amely tartalmában nem összeegyeztethető az alkotmányos jogrenddel, illetve a jogtulajdonos jogos érdekeivel.


A Link elhelyezésére vonatkozó szabályok megsértése esetén Üzemeltető kifogást emel, és annak haladéktalan megszüntetését és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését kezdeményezi.

Kapcsolódó honlapok

Üzemeltető a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

Vegyes rendelkezések

A Weboldalon egyes kifejezések, szavak és ábrás védjegyek - különböző országokban - jogi oltalom alatt álnak.


A Weboldalon letölthető programok, szoftver(ek) használatából eredő közvetlen vagy közvetett úton létrejött károkért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.


Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.


A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.


A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Weboldal egyes részei Google reCAPTCHA technológiát használ a spam robotok megfékezése érdekében. Az ezzel kapcsolatos Google Általános Szerződési Feltételeket az alábbi linken találja.