Hogyan kell engedélyeztetni a figyelmeztető jelzést?

Gyakran felmerülő kérdés érdeklődő ügyfeleink között, hogy használhatnak-e sárga lámpát és ha igen, akkor hogyan kell a figyelmeztető jelzést engedélyeztetni. Jelen cikkünkben a borostyán sárga figyelmeztető jelzést adó készülékek engedélyszerzésének menetéről és feltételeiről kívánunk tájékoztatást adni. Termékeinket az alábbi linken találja: https://www.dnd.hu/figyelmezteto-jelzes

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy mit takar a figyelmeztető jelzés kifejezés, milyen szabványok kell megfelelni a figyelmeztető jelzést adó lámpáknak és kik használhatják, valamint milyen törvényi feltételeknek kell megfelelni.

A 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet – megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól – alapján a figyelmeztető jelzést adó készülék a járműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil) villogó sárga fényjelzést adó berendezés. Sárga jelzést adó készüléknek ECE R65 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, amely az eszköz fénytechnikai paramétereit rögzíti. Az R65 jelzést a lámpa búrán is fel kell tüntetni, jól látható és eltávolíthatatlan módon.

Sárga fényhíd és kiegészítő lámpák egy Ford járművön

Kik használhatnak figyelmeztető jelzést?

Az engedély kiadása tevékenységi kör alapján történik, amelyet a gépjárműhöz kötött forgalmi rendszámra adnak maximum 3 évre vagy a jármű műszaki érvényességi idejére. Az engedély meglétét a gépjármű-ellenőrzés során az intézkedő rendőr végzi. A termék megfelelősségét pedig a műszaki vizsgán a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsga állomása végzi el amely a forgalmi engedélybe bejegyzi a jelzés használatát.

A figyelmeztető jelzést használóknak két csoportja van:

  • akiknek nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzés használatához (9.§)

  • akiknek külön hatósági engedélyt kell kérniük a sárga lámpa használatához (10.§)

9. § (1) Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez

a) az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására szolgáló   járműre,

b)  a települési (kommunális) hulladék, ideértve a szelektíven gyűjtött hulladék szállítását végző járműre,

c) a jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járműre, és járműszerelvényre,

d) a külön jogszabályban meghatározott mezőgazdasági erőgépekre,

e) a radioaktív anyagot hatósági engedély birtokában szállító járműre, ha annak használatát az engedélyben előírták,

f) a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet a rakománya miatt meghaladó  járműre, amennyiben annak használatát az útvonalengedély előírja,

g) a közlekedési hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatát végző járművére,

h) a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet esetenként kísérő járműre,

i)  a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és mezőgazdasági vontatmányból álló járműszerelvényre, ha az a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladja.

j)  a polgárőri szolgálat ellátása során használt járműre,

k)  a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádió megfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység ellátására rendszeresített járművére,

l)  a Rendőrség 3. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában meghatározott feladatai ellátásához rendszeresített járművére, amennyiben a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra,

m)  a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 29-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott közösségi engedéllyel, nemzetközi közúti árufuvarozást végző vállalkozás által üzemben tartott, N3 járműkategóriába tartozó tehergépkocsira és vontatóra,

n)  a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és kivizsgálási tevékenysége ellátására rendszeresített járművére,

o)  a gyorsforgalmi út kezelőjének a 3. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott járművére, ha a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra,

p)  a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti tevékenységet végző gépjárműveire,

q)  a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kormányzati logisztikai feladatokat ellátó gépjárműveire.

(2)  Az (1) bekezdés e), f), h)–j) és p) pontja esetében csak mozgatható üzemmódú (mobil) figyelmeztető jelzést adó készüléket szabad használni, amelyet az adott feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a járműre felszerelni.

10. § (1)  Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére hatósági engedély szükséges

a) a radioaktív anyagot szállító vagy a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő,

b) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző, valamint

c) a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazása során rendszeresen használt,

d)  a pénz- és értékszállítást – személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett – rendszeresen végző,

e)  a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott biztonsági okmányok szállítását szerződés alapján végző szervezet által üzemeltetett, biztonsági okmányok szállítását rendszeresen végző járműre adható, ha a jármű üzemeltetési célja azt indokolja.

(2)  A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére engedély csak az (1) bekezdésben meghatározott célból üzemeltetett jármű üzembentartója részére adható.

Sirena figyelmeztető jelzések: sárga fényhíd, kiegészítő jelzés, mobil lámpa

Sárga lámpa engedélyeztetése

A fentiek szerint tehát sárga lámpa engedélyeztetési kérelmet azoknak kell lefolytatniuk, akiknek a 10. § (1) alapján figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére hatósági engedély szükséges. Ezen felhasználók az eljárási rendet és kérelem benyújtását az alábbi linken az RI-0300 űrlap azonosítón ügyfélkapus eléréssel tehetik meg: https://ugyintezes.police.hu/hu/kozlekedes-igazgatasi-ugyintezes

A figyelmeztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó kérelem elbírálására a tevékenység gyakorlásának helye szerint vagy a kérelmező lakóhelye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes rendőrkapitányság jogosult az alábbi ügytípusokban:
– a radioaktív anyagot szállító vagy a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő,
– az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző, valamint,
– a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazása során rendszeresen használt,
– a pénz- és értékszállítást személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett rendszeresen végző gépjárművekre vonatkozóan.
– a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott biztonsági okmányok szállítását szerződés alapján végző szervezet által üzemeltetett, biztonsági okmányok szállítását rendszeresen végző gépjárművekre vonatkozóan.

A kérelemhez csatolandó pdf kiterjesztésű fájl:
– a tevékenység megbízás alapján történő végzése esetén az azt igazoló okirat
– a jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenység végzését igazoló okirat

Kérelem feldolgozása:

Az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a kérelem beérkezését követő 8 napon belül sommás eljárásban dönt, ha a kérelem hiánytalan és az engedélyezés feltételeinek a kérelmező megfelel.

Amennyiben a kérelem, vagy az ahhoz csatolt mellékletek hiányosak, a hatóság a kérelem beérkezését követő 8 napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlási felhívást bocsát ki. A végleges döntés meghozatalára a hiánypótlás teljesítését követően kerül sor.

Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott döntést a Rendőrség a kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi. Az eljárás során a személyes megjelenésre nincs szükség.

Cégünk sárga figyelmeztető jelzések és sárga villogók széles termékkínálatát nyújtja, mely eszközöket igény esetén komplett beépítéssel vállaljuk. 

Tekintse meg az alábbi linken figyelmeztető jelzés kínálatunk!

Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:

További jogszabályok a megkülönböztető és figyelmeztető jelzésekhez

  • 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről [Megkülönböztető lámpára és figyelmeztető lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek (66§)] https://njt.hu/jogszabaly/1990-6-20-5E

  • A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109090

  • 1/2017. (I. 18.) ORFK utasítás a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelése és használata engedélyezésével, illetve ellenőrzésével összefüggő rendőri feladatokról https://njt.hu/jogszabaly/2017-1-B0-8E

Fekete Ford Ranger sárga villogókkal

« Hallásvédelmi kisokos, avagy amit a füldugókról és fültokokról tudnod kell – 11 kérdés hűtőláda vásárlás előtt »

Szerző:
Dátum:
16:08
Kategória:
Figyelmeztető jelzés
Címkék: