ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A DND Telecom Center Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy DND Kft.) mint a www.dnd.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.


A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó vagy Ön) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételet, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1. Az oldal üzemeltetője

Név: DND Telecom Center Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.

Székhely: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök u. 1.

Telefonszám: +36-1/459-8050

Fax szám: +36-1/210-1757

Képviseli: Csányi Sándor cégvezető

Adószám: 12275085-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-661564

Web: https://www.dnd.hu

E-mail cím: dndATdndDOThu

Facebook: https://www.facebook.com/DNDTelecomCenter/

YouTube: https://www.youtube.com/user/DNDTelecomCenter/

Adatvédelmi kapcsolattartó: Csányi Sándor cégvezető, e-mail:dndATdndDOThu

2. A Weboldal látogatása vásárlás nélkül

Ön a Weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.A Weboldal megtekintésével Ön és a DND Kft. távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a DND Kft. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.


A DND Kft. a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez vonatkozik az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni. A webhosting (tárhelyszolgáltatás) szolgáltatást a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (1089 Budapest, Elnök u. 1) nyújtja. A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület adatfeldolgozó.

3. A kezelt adatok köre

Regisztráció során


A regisztrációs felületen a Önnek lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

• teljes név*
• e-mail cím*
• jelszó*
• hírlevél feliratkozás
• hozzájárulás profilalkotáshoz


A webáruházban történő vásárlás során


Amennyiben Ön a Weboldalon valamelyik terméket kiválasztja, a vásárlásra szolgáló felületen lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a DND Kft. teljesíteni tudja megrendelését. A vásárlás során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

• teljes név*
• számlázási cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám)*
• e-mail cím*
• szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)*
• telefonszám*
• megjegyzés


A vásárlás során lehetőség van továbbá a következő adatok megadására:

• pénznem*
• fizetés módja*
• szállítás módja*


DND Kft. kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. DND Kft. kijelenti, hogy a tranzakciós adatok a bankkártyával történő fizetési lehetőséget biztosító K&H Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Bank adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Bank honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.


Felhasználói profil


A regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Ön Felhasználói profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

• az Ön Regisztráció során megadott adatai
• az Ön korábbi rendeléseivel kapcsolatos adatai.


A Felhasználói profil használata során Önnek lehetősége van a webáruházban történő vásárláshoz szükséges adatokat megadni, a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni, profilalkotáshoz hozzájárulni vagy a hozzájárulást visszavonni, valamint termékfigyelést beállítani.


Hírlevél feliratkozás


A Weboldalon Önnek lehetősége van külön erre rendszeresített felületen is a DND Kft. hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

• teljes név*
• e-mail cím*
• hozzájárulás profilalkotáshoz.


Profilalkotás


A hírlevél feliratkozással Ön hozzájárulást ad ahhoz, hogy a DND Kft. személyre szabott és az Ön érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön az Ön által megadott e-mail címre. A Profilalkotás során a következő személyes adatokat, és személyes adatoknak minősülő információkat használja fel a DND Kft.:

• e-mail cím
• Weboldal látogatással kapcsolatos adatok (cookie policy szerint)
• a webáruházban megtekintett termékkel kapcsolatos adatok (cookie policy szerint)
• a webáruházban történt vásárlással kapcsolatos adatok (a vásárlás során megadott adatok, számlázási információk valamint cookie policy szerint)
• a DND Kft. üzletében megvásárolt termékekkel kapcsolatos adatok (a vásárlás során megadott adatok, számlázási információk)


Adatlap


A DND Kft. üzletében a vásárlónak, látogatóknak lehetősége van a külön erre rendszeresített papíralapú (a továbbiakban: Adatlap), a DND Kft. hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

• teljes név*
• e-mail cím*
• hozzájárulás profilalkotáshoz


Panaszkezelés során


Írásbeli írásbeli panasz esetén: név; levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím; panasz tárgya és tartalma.


Szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza: név; lakcím; panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma; panasz egyedi azonosítószáma


A Weboldalon, illetve az Adatlapon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

4. Az adatkezelés célja és időtartama

DND Kft. a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

• A Weboldalon történő Regisztráció és a Weboldal használata (vásárlás) során: Az adatkezelés célja a Weboldal, illetve a Weboldalon elérhető webáruház szolgáltatásainak biztosítása, így a vásárlás céljából létrejött szerződés nyilvántartása és teljesítése, a vásárolt termékek kézbesítése, a vásárlással kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás; (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-116611/2017)
• Felhasználói profil létrehozása esetén: a Felhasználói profilban tárolt adatok, vásárlások kezelése, módosítása, törlése, az adatok felhasználása webáruházban történő vásárlás megkönnyítése céljából.
• A Weboldalon, illetve az Adatlapon hírlevélre történő feliratkozás esetén: A DND Kft.-vel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Érintett által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”). (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-116611/2017)
• Profilalkotás során: Az adatkezelés célja, hogy a DND Kft. személyre szabott és az Ön érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön az Ön által megadott e-mail címre, amely célból a DND Kft. a Weboldalon elhelyezett sütik (cookie-k) segítségével automatizált módon felméri az Ön Weboldal látogatási, vásárlási szokásait, preferenciáit (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-116611/2017) A sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Cookie policy menüpontban érheti el.
• Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja a DND Kft.-hez szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.


DND Kft. a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció esetében, illetve Profilalkotás és a Hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.


A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket DND Kft. jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.


A Weboldalon elérhető webáruházban történő vásárlás esetén a vásárlást követő 5 (öt) évig kezeli a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében az ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § értelmében, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.


Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.


DND Kft. fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Felhasználói profilt, amennyiben Ön a Regisztrációjától számított egy éven belül nem lép be Felhasználói profiljába, és a Regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben megjelölt határidőn belül sem jelzi, hogy Felhasználói profilját ne töröljék.

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Regisztráció, a Felhasználói profil használata, a Profilalkotás, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során Ön hozzájárul, hogy a DND Kft. a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Ön jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.


A Weboldalon történő megrendelés, vásárlás során kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásától (illetve annak visszavonásától) függetlenül a kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a.


A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet végrehajtásának időpontját követően a szabályzat felülvizsgálatra kerül.


A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a DND Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

6. Adatbiztonság

Az DND Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.


DND Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag DND Kft., valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat DND Kft. harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.


DND Kft. megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást DND Kft. az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.


Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az DND Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az DND Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Ön is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.


DND Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.


Az adatok biztonságát a DND Kft. a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. A DND Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről és a megtett intézkedésekről.

7. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére a DND Kft., illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

• Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (1089 Budapest, Elnök utca 1. E-mail: infoATrsoeDOThu; Tel.: 06-1-303-0168; Kontakt: Kovács Csaba) Az adatfeldolgozás célja a Weboldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás.
• DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14. B ép., E-mail: dpdATdpdDOThu; Tel.: 06-1-501-6200; Kontakt: Jamrik Rebeka) Az adatfeldolgozás célja: csomagküldés, futárszolgálat.
• GLS Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., E-mail: infoATgls-hungaryDOTcom; Tel.: 06-29-886-660; Kontakt: Stelkovics Balázs) Az adatfeldolgozás célja: csomagküldés, futárszolgálat.


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.


Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

8. A felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a dndATdndDOThu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: DND Telecom Center Kft., 1089 Budapest, Elnök utca 1. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.


Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a dndATdndDOThu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: DND Telecom Center Kft., 1089 Budapest, Elnök utca 1. mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.


Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a dndATdndDOThu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: DND Telecom Center Kft., 1089 Budapest, Elnök utca 1. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően – a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott személyes adatok kivételével – haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.


Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.


A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet, illetve ne alkalmazza vele szemben a profilalkotást. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához, illetve a profilalkotáshoz adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a … címen, illetve a … postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld, illetve a profilalkotást nem alkalmazza.


Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést, profilalkotás) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.


A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
• a törvényben meghatározott egyéb esetben.


Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalatATnaihDOThu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

10. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.