JOGI KÖZLEMÉNYEK ÉS ADATVÉDELMI POLITIKA

Az oldal üzemeltetője

A www.dnd.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a DND Telecom Center Kft. (1089 Budapest, Elnök utca 1.) (a továbbiakban: DND Kft.) üzemelteti.

Adatvédelem

Ön a Weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldalon történő vásárlás vagy regisztráció esetén arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. születési év) megadása a vásárlásnak és a regisztrációnak nem előfeltétele. A DND Kft. mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A Weboldal megtekintésével Ön és a DND Kft. távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a DND Kft. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

A DND Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez vonatkozik az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A DND Kft. bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a DND Kft. személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem az elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, továbbá Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.)

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a DND Kft. statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket semmilyen olyan más adathoz nem kötjük, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Linkek elhelyezése

A DND Kft. megköszöni, ha más oldalakon weboldalára (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (link) kíván elhelyezni, azonban azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

    1. A Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges.
    2. A Linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a DND Kft-ről és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a DND Kft-ről, valamint az általa forgalmazott termékekről.
    3. A Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt vagy harmadik személy jogait sértő tartalmat.


A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a DND Kft. kifogást emel, és annak megszüntetését és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését kezdeményezi.

Tartalom felhasználása

A weboldalt alkotó elemek elkészítése a DND Kft-nek anyagi ellenszolgáltatásba került, ezért méltányolható érdeke fűződik ahhoz, hogy felhasználása más weboldalon az ő előzetes engedélye nélkül ne történjen meg. Ez okból a honlap eredeti tartalma és annak felépítése, illetve a cégünk által készített vagy módosított szöveg, kép, hang, videó, animáció, dokumentációk, illetve egyéb alkotóelemek kizárólag előzetes írásbeli engedéllyel használhatók fel. A weboldalon közzétett anyagok nem kereskedelmi célokra történő letöltése, reprodukciója és továbbküldése nem ütközik törvénybe. Nincs szükség engedélyre az idézéshez, azonban ilyen esetben forrásmegjelölést és/vagy link elhelyezést kérünk.

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

Egyéb

A Weboldal esetenként harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben a DND Kft. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a DND Kft. az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Weboldalon egyes kifejezések, szavak és ábrás védjegyek - különböző országokban - jogi oltalom alatt álnak.

A Weboldalon letölthető programok szoftver(ek) használatából eredő közvetlen vagy közvetett úton létrejött károkért a DND Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

A weboldal szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk felhasználásából adódó kár bekövetkeztéért.

Amennyiben jelen dokumentumot a DND Kft. a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.